Condiții de garanție

Produsul achiziționat de către dvs. online prin intermediul site-ului Comfy Store https://comfy.shoponshopoff.com beneficiază de garanția legală de conformitate de 24 luni de la data achiziției, oferită de către producător.

Garanția se acordă în conformitate cu prevederile OG 21/1992, Legii 449/2003, ale Legii 296/2004 și OUG 34/2014, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru a beneficia de garanție, consumatorul are obligația de a respecta instrucțiunile de utilizare incluse în ambalajul cu care v-a fost livrat produsul.

În cazul unei lipse de conformitate, aveți dreptul de a avea produsele aduse în conformitate, gratuit, prin reparare sau înlocuire totală ori parțială sau, în cazul în care acest lucru este imposibil, prin reducere de preț sau rambursare. Această garanție legală nu afectează sau interferează cu oricare alte drepturi ale dumneavoastră, în calitate de client, pe baza legilor și reglementărilor naționale și ale Uniunii Europene.

Eventualele deteriorări survenite în urma transportului trebuie comunicate echipei noastre în termen de maxim 48 de ore de la intrarea produsului în posesia consumatorului. Notificarea se va efectua conform Politicii de Returnare disponibile la următorul link: https://comfy.shoponshopoff.com/index.php?route=information/information&information_id=6

Nu se acordă garanție pentru nerespectarea de către utilizator a instrucțiunilor de utilizare, de întreținere și de montaj ce însoțesc produsul la livrare și de care consumatorul a luat cunoștință.

Nu se acordă garanție pentru defecțiunile cauzate de condițiile meteo acelor produse care, prin natura lor, nu sunt proiectate pentru a rezista în condiții meteo extreme. În această situație, vă recomandăm asigurarea suplimentară a produselor care ar putea fi expuse unor astfel de condiții.

Nu se acordă garanție în cazul ruperii sau distrugerii (chiar și parțiale) a sigiliilor aplicate pe produs.

Nu se acordă garanție în cazul intervenției neautorizate asupra produsului, în vederea remedierii de eventuale defecte, de către consumator ori de către terțe persoane, inclusiv de către unitățile service neautorizate de către producător.

Nu se acordă garanție în cazul în care produsul prezintă deteriorări cauzate de căderea sau lovirea produsului ori, în situația produselor electrice și electronice, datorite conectării la o rețea cu tensiune necorespunzătoare, utilizării unei prize defecte sau fără împământare.

Nu se acordă garanție în cazul forțării parametrilor de funcționare în scopul măririi performanțelor, pătrunderii de lichide, metale sau alte substanțe ori obiecte ce pot produce daune în interiorul echipamentelor.

Nu se consideră ca făcând obiectul garanției eventualele elemente software, precum drivere, setări sau configurări ale echipamentelor electronice.

Atunci când constatați deficiențe în funcționarea produsului, încetați a-l mai utiliza,în primul rând pentru siguranța dumneavoastră, dar și pentru a evita producerea de defecte suplimentare ale acestuia.