Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate

DATE CU CARACTER PERSONAL / POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Atunci când, prin intermediul prezentului SITE, vă sunt solicitate informații, aceasta are ca scop identificarea dumneavoastră, posibilitatea de a va contacta și/sau de a va livra produsele/serviciile achiziționate. Acest lucru este cu atât mai necesar în cazul folosirii aplicațiilor disponibile pe SITE.

Natura informațiilor solicitate se referă în special la date personale (nume, adresă, numere de telefon), adresă de e-mail, modul în care sunt utilizate sau se intenționează să fie utilizate produsele și/sau serviciile achiziționate pe SITE, dar poate include și alte informații aflate în strânsă legătură cu utilizarea serviciilor și/sau produselor solicitate.

Cu scopul de a răspunde mai bine nevoilor și întrebărilor UTILIZATORILOR, informațiile solicitate prin intermediul acestui SITE vor face obiectul unei stocări și prelucrări electronice.

Orice persoană care vizitează SITE-ul și care oferă date sau informații cu caracter personal prin intermediul acestui site își manifestă acordul în mod expres și neechivoc pentru urmatoarele:

- prelucrarea acestor date și informații personale;

- transmiterea de materiale promoționale specifice operațiunilor de marketing direct, doar în condițiile în care UTILIZATORUL și-a exprimat în prealabil acest accept;

- soluționarea cererilor, întrebărilor și reclamațiilor adresate;

- alte activități întreprinse, permise de lege, ce nu fac obiectul unei aprobări din partea UTILIZATORULUI.

PROPRIETARUL va păstra confidențialitatea acestor informații.

Utilizarea în continuare a acestui SITE constituie acordul expres și neechivoc al UTILIZATORULUI în conformitate cu prevederile legii 677/2001 și directivelor GDPR pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.