Informații despre livrare, garantare, returnare

POLITICA DE LIVRARE

Livrarea produselor fizice, în urma comandării online pe SITE de către UTILIZATOR, se va efectua astfel:

- se va iniția procedura de livrare după confirmarea plății de către UTILIZATOR a produselor comandate;

Produsele comercializate pe acest SITE se află, de regulă, în stoc, în depozitul FURNIZORULUI. Atunci când UTILIZATORUL finalizează comanda pe site și plata este confirmată, PROPRIETARUL o transmite imediat la FURNIZOR și acesta asigură expedierea produselor comandate direct la adresa UTILIZATORULUI. În cazul în care sunt afișate pe SITE, în mod accidental, produse cu stoc epuizat sau stocul se epuizează până la momentul confirmării plății, iar UTILIZATORUL comandă și achită astfel de produse, PROPRIETARUL va aduce la cunoștința UTILIZATORULUI acest fapt în cel mai scurt timp posibil și va returna contravaloarea acestor produse.

Livrarea tuturor produselor comercializate prin intermediul SITE-ului este gratuită. Termenul estimat de livrare pentru toate produsele comercializate este de 10 zile lucrătoare de la data comenzii. Produsele vor fi livrate doar pe teritoriul României, de regulă prin intermediul firmelor de curierat DPD sau GLS. În situații excepționale (de exemplu, cantități mari sau voluminoase, livrări de paleți, etc.), PROPRIETARUL poate apela la serviciile altui transportator, de regulă Raben, fără a fi necesar acordul prealabil al UTILIZATORULUI. PROPRIETARUL nu acceptă alte modalități de livrare decât cele menționate anterior.

Produsele comandate de către UTILIZATOR pot fi preambalate din depozitul FURNIZORULUI într-unul sau mai multe colete. Numărul de colete în care este ambalat un produs este, de regulă, afișat pe SITE, pe pagina produsului, la secțiunea ”Specificații”. Prin urmare, UTILIZATORUL va putea consulta în avans care este numărul de colete ce vor fi livrate în cazul în care plasează o comandă. Totodată, datorită acestui fapt ori în situația comandării mai multor produse de către UTILIZATOR în aceeași comandă, este posibil ca nu toate coletele expediate să fie livrate UTILIZATORULUI cu același transport, însă termenul estimat de livrare rămâne același pentru întreaga comandă.

Operațiunea de livrare a produsului sau produselor dintr-o comandă se consideră încheiată în momentul în care UTILIZATORUL recepționează ultimul colet din comandă, fie că acesta reprezintă ultimul produs sau ultimul subansamblu / set de componente aferent unui produs.
UTILIZATORUL va verifica numărul de colete și integritatea ambalajului acestora la recepție. Ulterior, va verifica starea produselor și, eventual, numărul și starea componentelor produselor. Orice discrepanță între numărul de colete trimise de către FURNIZOR și numărul de colete recepționate de către UTILIZATOR, precum și eventualele deterioarări cauzate de transport ori lipsa componentelor ori primirea unui alt produs, trebuie raportate PROPRIETARULUI în termen de maxim 48 de ore de la livrare. PROPRIETARUL poate solicita UTILIZATORULUI fotografii ale defectelor reclamate sau ale etichetelor din fabrică sau de transport de pe ambalaje. Reclamațiile ulterioare în acest sens nu vor fi acceptate de către PROPRIETAR.

 

POLITICA DE GARANTARE

Produsele de folosință îndelungată vândute prin intermediul SITE-ului beneficiază de garanție legală de conformitate în temeiul Legii nr. 449/2003, de 24 de luni.

Certificatul de garanție va fi transmis UTILIZATORULUI fie în format electronic după confirmarea plății, fie în format tipărit, însoțind produsul în momentul livrării.

Condițiile de acordare și de pierdere a garanției vor fi stipulate în certificatul de garanție. Acestea pot fi consultate în avans și pe SITE, la link-ul următor:

https://comfy.shoponshopoff.com/conditii-de-garantie

Eventualele defecte sau constatarea lipsei de conformite cu privire la produsele achiziționate, în perioada de garanție legală, vor fi aduse la cunoștința PROPRIETARULUI de către UTILIZATOR, de preferință, prin intermediul Formularului de garanții/returnări, disponibil pe SITE la următorul link: https://comfy.shoponshopoff.com/index.php?route=account/return/add. PROPRIETARUL poate solicita UTILIZATORULUI fotografii sau imagini video ale defectelor reclamate. PROPRIETARUL va conveni cu FURNIZORUL asupra metodei de soluționare a garanției și va informa UTILIZATORUL asupra acesteia.
Metodele de soluționare a garanției pot consta în, fără a se limita la:

- returnarea produsului și rambursarea contravalorii acestuia – în termenul legal al dreptului de retragere al UTILIZATORULUI;

- înlocuirea produsului – în primele 6 luni de garanție legală, dacă nu este posibilă aducerea în conformitate a produsului prin alte metode;

- inlocuirea componentelor defecte, dacă este posibil – pe toată perioada garanției legale;
- oferirea unei reduceri a prețului de achiziție, dacă produsul poate fi remediat de către UTILIZATOR fără a aduce prejudicii siguranței în utilizare ori perioadei de garanție rămase – pe toată perioada garanției legale;
- aducerea în conformitate a produsului de către PROPRIETAR ori FURNIZOR într-un timp rezonabil – pe toată perioada garanției legale.

PROPRIETARUL va putea refuza soluționarea garanției dacă se constată că UTILIZATORUL a pierdut dreptul la garanție prin încălcarea condițiilor din certificatul de garanție menționat mai sus.

Costul returnării sau înlocuirii va fi suportat de către PROPRIETAR atunci când se constată faptul că defectele / lipsa de conformitate reclamate de UTILIZATOR asupra produsului fac obiectul garanției de conformitate.

În toate celelalte cazuri, costurile manipulării și returnării vor fi suportate de catre UTILIZATOR.

 

POLITICA DE RETURNARE

În condițiile OUG 34/2014 cu modificările și completările ulterioare, UTILIZATORUL consumator (orice persoană fizică sau grup de personae fizice constituite în asociații, așa cum sunt definite la art. 2 pct. 2 din OG 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare) beneficiază de dreptul de retragere, constând în returnarea produselor achiziționate online de pe SITE in termen de 14 zile de la data livrării ultimului colet, fără a avea obligația de a menționa motivul returnării.

Produsul astfel returnat trebuie să nu fie folosit de către UTILIZATOR mai mult decât este necesar penru determinarea naturii, caracteristicii și funcționării acestuia.

De asemenea, în cazul returnării mai multor produse de același tip, UTILIZATORUL va deschide și inspecta doar unul dintre acestea, celelalte colete trebuind să fie returnate nedesigilate.

UTILIZATORUL este responsabil în ceea ce privește diminuarea valorii produselor rezultată din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar penru determinarea naturii, caracteristicii și funcționării produselor. În cazul în care, în urma evaluării produsului returnat de către PROPRIETAR ori FURNIZOR, se constată orice modificare a stării produsului ori deteriorarea ambalajului original, ce fac imposibilă vânzarea produsului ca nou, se va aplica o diminuare a valorii ce poate varia între 10% și 90% din valoarea inițială a produsului, pentru a readuce produsul în starea în care a fost livrat.

PROPRIETARUL va informa UTILIZATORUL asupra acestei diminuări în scris.

PROPRIETARUL va restitui UTILIZATORULUI contravaloarea produsului returnat, după recepția acestuia, mai puțin contravaloarea eventualei taxei aferente diminuării valorii produsului.

La momentul redactării acestor Termeni și Condiții, PROPRIETARUL pune la dispoziția UTILIZATORILOR consumatori serviciul de returnare gratuită a produselor pe durata perioadei de retragere.

În vederea exercitării dreptului de retragere, UTILIZATORUL are posibilitatea de a face orice declarație neechivocă prin care își exprimă decizia de a se retrage din contract. În acest sens, PROPRIETARUL pune la dispoziția UTILIZATORULUI și formularul de garanții/returnări (link: https://comfy.shoponshopoff.com/index.php?route=account/return/add) de pe SITE.

Pentru a putea beneficia de returul gratuit, UTILIZATORUL nu va întreprinde pe cont propriu niciun demers de expediere a produsului. În mod special, PROPRIETARUL va refuza orice retur trimis de către UTILIZATOR cu plata ramburs ori prin Poșta Română, cu excepția cazului în care PROPRIETARUL și-a exprimat în prealabil acordul.
Pașii corespunzători procesului de returnare vor fi următorii:

1. UTILIZATORUL va comunica PROPRIETARULUI, de preferință prin intermediul formularului de garanții/returnări, următoarele informații: numărul comenzii, cantitatea produselor, adresa de ridicare a produselor (dacă e diferită de cea la care s-a efectuat livrarea), data de la care produsele vor fi ambalate corespunzător și pregătite de livrare.
2. PROPRIETARUL va conveni cu FURNIZORUL asupra metodei de ridicare a produselor și va informa UTILIZATORUL metoda și data ridicării.
3. UTILIZATORUL va informa PROPRIETARUL de îndată ce produsele au fost ridicate și nu se mai află în posesia sa.

4. PROPRIETARUL va informa UTILIZATORUL asupra rambursării contavalorii produselor returnate și, eventual, asupra diminuării valorii produselor.

Contravaloarea mărfii returnate va fi restituită în contul din care plata a fost făcută prin card sau prin transfer bancar în contul indicat în Formularul de garanții/returnări (în secțiunea de detalii), în decurs de 14 de zile de la notificarea UTILIZATORULUI cu privire le exercitarea dreptului de retragere, cu condiția predării coletului / coletelor de către UTILIZATOR prin metoda și la data convenită. Acest termen poate fi prelungit de către PROPRIETAR dacă UTILIZATORUL întârzie predarea coletului / coletelor, astfel încât PROPRIETARUL nu are posibilitatea de a evalua produsul în termenul menționat.

Următoarele categorii de produse, dacă au fost livrate sigilate, se acceptă la retur doar dacă nu au fost desigilate după livrare:
- consumabile (de ex. filtre, cartușe filtrante, cartușe de imprimantă, acumulatori etc.);

- produse de îngrijire personală;

- produse de igienă intimă;

- produse de igienă dentară;
- lenjerie intimă;
- căști interne pentru urechi.